Přeskočit na hlavní obsah

🟢 Úvod

PromptEngineeringPromptsPromptingAILLMsFew ShotRole Prompting0-shot1-shotInstructionPromptingSearch AugmentedToolAugmentedChatbotsGenerated KnowledgeChain of Thought0-ShotCoTSelf-ConsistencyLeast-to-Most

V této kapitole jsou představeny jednoduché techniky promptů a terminologie. Abyste porozuměli technice promptů/příkazů, musíte nejprve pochopit některé velmi základní pojmy umělé inteligence. Pokud již znáte níže uvedená témata, neváhejte přeskočit na další kapitolu.

Co je to umělá inteligence?

Pro naše účely je umělá inteligence (AI) obor, v němž lidé vytvořili "chytré" algoritmy, které "myslí" jako lidé1. Tyto algoritmy mohou psát esej, řešit matematické problémy a vytvářet umění. Nedávné pokroky v tomto oboru vytvořily umělou inteligenci tak pokročilou, že dokáží psát přesvědčivé prodejní e-maily, novinové články, a dokonce i vyhrávat umělecké soutěže.

Umělá inteligence v současné době přináší revoluci do mnoha odvětví, včetně žurnalistiky, zdravotnictví, vzdělávání a dalších. Je pravděpodobné, že se s jejím nasazením brzy setkáte i na svém pracovišti/ve třídě, pokud jste ji dosud nepoužili. Přestože je umělá inteligence nesmírně užitečná, vyžaduje, aby ji člověk řídil, co má dělat. Umělá inteligence je jako velmi chytré pětileté děti. Dokážou spoustu věcí, ale potřebuje pečlivé instrukce, aby je dělala dobře.

Umět umělou inteligenci správně řídit je velmi silná dovednost. Jak s nimi tedy komunikujete? Umělé inteligence, o kterých pojednává tento kurz, rozumí angličtině (a dalším jazykům), takže obvykle stačí popsat úkoly, které chceme provést.

Umělé inteligenci můžeme například říci: Napsat esej o výhodách umělé inteligence a ona odpoví 2:

V posledních letech se umělá inteligence (AI) stala horkým tématem v technologickém světě. Díky svému potenciálu způsobit revoluci v mnoha aspektech našeho života se AI stává stále aktuálnější s tím, jak se technologie neustále vyvíjejí. Od jejích aplikací ve zdravotnictví a dopravě až po její využití ve vzdělávání a výrobě nám AI již ukázala svůj obrovský potenciál, který může být pro společnost přínosem v mnoha směrech.

Nejzřejmějším přínosem AI je její schopnost automatizovat všední úkoly. Systémy AI lze využít k automatizaci rozsáhlých operací, jako je analýza dat, obsluha zákazníků, a dokonce i výroba zboží. Tím se uvolní lidská pracovní síla, která se může soustředit na složité, kreativní úkoly vyžadující více lidské inteligence a vynalézavosti. Umělou inteligenci lze také využít k analýze velkého množství dat a rozhodování ve zlomku času, který by potřeboval člověk. To může být výhodné v odvětvích, jako je finančnictví, kde AI dokáže odhalit vzorce na akciovém trhu a nabídnout poznatky, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.

Umělou inteligenci lze také využít k vytváření předpovědí a generování poznatků, které lze využít ke zvýšení efektivity a přesnosti. AI lze například využít k předvídání trendů a preferencí zákazníků, což pomáhá podnikům činit lepší rozhodnutí a zvyšovat zisky. AI lze také využít k identifikaci potenciálních rizik a příležitostí v různých odvětvích, jako jsou finance, zdravotnictví a výroba. To může firmám pomoci přijímat informovaná rozhodnutí a snížit riziko nákladných chyb.

V neposlední řadě lze AI využít ke zlepšení našeho porozumění světu. AI lze využít k analýze velkých souborů dat a generování poznatků, které lze využít k lepšímu pochopení světa kolem nás. To nám může pomoci lépe pochopit dopady změny klimatu, vyvinout nové způsoby léčby nemocí, a dokonce předpovídat události, jako jsou zemětřesení a povodně.

Celkově má umělá inteligence potenciál způsobit revoluci v mnoha aspektech našeho života. Od automatizace všedních úkolů až po generování poznatků a předpovědí - AI lze využít ke zlepšení efektivity, přesnosti a našeho porozumění světu. S dalším rozvojem technologií bude AI stále důležitější a její potenciál být přínosem pro společnost bude jen růst.

Proč by mě to mělo zajímat?

Umělou inteligenci lze využít k automatizaci úkolů, jejichž řešením právě teď trávíte nespočet hodin. Výše jsme uvedli několik příkladů, ale můžete vzít v úvahu i jakýkoli mírně se opakující úkol, který děláte. Může to být psaní e-mailů, reportů nebo dokonce psaní kódu. Pokud dokážete úkol správně popsat umělé inteligenci, pravděpodobně ho udělá za vás nebo vám alespoň poskytne výchozí bod.

Jak začít?

Přečtěte si zbytek této kapitoly a pak se podívejte na další kapitoly, které vás zajímají. Zejména kapitola Použití promptování by vás mohla zajímat, pokud byste chtěli vidět, jak profesionálové používají umělou inteligenci k automatizaci své práce. S AI můžete experimentovat pomocí zdrojů, jako je GTP-3 hřiště, jiné IDE, nebo jednoduše pomocí interaktivních embedů, které uvidíte na v průběhu tohoto kurzu.

Než si přečtete další článek/kapitolu, je důležité poznamenat, že k tomu, abyste se mohli věnovat prompt inženýrství, nepotřebujete žádné technické zázemí. Většinou se jedná o metodu pokusů a omylů a můžete se učit za pochodu.

Vložení

Tento kurz nabízí interaktivní výuku. Můžete experimentovat s cvičeními probíranými v kurzu pomocí embedů/vložení, které jsou umístěny po celém webu.

Zde je obrázek, jak vypadá vložený soubor:

Hned pod tímto odstavcem byste měli vidět vložený obrázek, který vypadá přesně jako tento. Pokud tomu tak není, možná budete muset povolit JavaScript nebo použít jiný prohlížeč.


Vkládání zde:

Za předpokladu, že jej vidíte, klikněte na tlačítko Generate. Pokud jej používáte poprvé (nebo jste v novém prohlížeči/vymazali jste soubory cookie), bude po vás požadováno zadání klíče OpenAI API key. Bezplatný klíč získáte kliknutím na tento odkaz a registrací účtu OpenAI. Tento klíč vám umožní používat umělou inteligenci OpenAI ke generování textu v embedech.

note

Přestože OpenAI poskytuje bezplatné klíče, za používání jejich AI budete muset nakonec zaplatit. Naštěstí je to opravdu levné!

Když přejdete na stránku OpenAI API key, klikněte na tlačítko Vytvořit nový tajný klíč. Zobrazí se modální okno, které obsahuje řetězec textu, jako je tento:

Vložte tento klíč do vloženého textu a stiskněte tlačítko Uložit. Nyní byste měli být schopni používat embedy na celém webu.

Nyní máte všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít. Šťastné učení!


  1. Technicky vzato "nemyslí" jako lidé, ale takto jednoduše se to dá vysvětlit.
  2. Toto skutečně napsala umělá inteligence (GPT-3 davinci-003).