Přeskočit na hlavní obsah

Vítejte

Vítejte v našem kurzu prompt engineeringu!

Prompt engineering (PE) (také prompt inženýrství) je proces efektivní komunikace s umělou inteligencí za účelem dosažení požadovaných výsledků. Vzhledem k tomu, že technologie umělé inteligence se neustále rychle vyvíjí, stává se schopnost zvládnout prompt inženýrství obzvláště cennou dovedností. Techniky prompt inženýrství lze aplikovat na širokou škálu úkolů, což z něj činí užitečný nástroj pro každého, kdo se snaží zlepšit svou efektivitu v každodenních i inovativních činnostech.

Tento kurz je přizpůsoben začátečníkům, takže je ideálním výchozím bodem, pokud s umělou inteligencí a prompt inženýrstvím začínáte. Nicméně i když nejste začátečníci, v tomto kurzu taky najdete cenné poznatky. Tento kurz je nejobsáhlejším dostupným kurzem prompt inženýrství a jeho obsah sahá od úvodu do AI až po pokročilé techniky PE.

Etos a filozofie

Tento kurz má otevřený zdrojový kód a je vytvořen různorodou komunitou výzkumníků, překladatelů a koníčkářů. Věříme, že AI by měla být přístupná všem a že by měla být popsána jasně a objektivně. Za tímto účelem se snažíme vytvořit komplexní a nezaujatý kurz, který je prostý nadměrného žargonu a hypů.

Zjistili jsme, že tento přístup komunita uživatelů počítačů s omezenou schopností pohybu a orientace oceňuje: tento kurz je citován Wikipedií a používají ho lidé ve společnostech, jako jsou O'REILLY, Scale AI a OpenAI. Můžete si také všimnout, že téměř každé další prompt engineering video a průvodce . využívá materiály z tohoto kurzu. Je nám ctí podporovat komunitu prompt inženýrství, včetně našich 620 tisíc uživatelů a 33 tisíc členů na Discordu.

Před sebou vidíte českou adaptaci tohoto kurzu, která je též absolutně zdarma.

Jak učíme

Náš přístup k výuce prompt inženýrství se řídí následujícími zásadami:

Rychlé iterace - protože nový obsah PE je zveřejňován téměř denně, budeme tento kurz udržovat aktuální díky častým a stručným článkům o nových technikách. Řekněte nám, jaká témata byste chtěli, abychom dále prozkoumali!

Důraz na praktičnost - Důraz klademe na aplikované, praktické techniky, které můžete okamžitě začlenit do svých projektů a aplikací.

Dostupné příklady - Abychom vám pomohli rychle pochopit techniky, budeme v článcích uvádět jasné a relevantní příklady.

note

Tento kurz je ve fázi intenzivního překladu. Usilovně pracujeme na zlepšení gramatiky a opravě chyb v obsahu. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám prosím vědět!

Jak číst

Není nutné číst všechny kapitoly popořadě; klidně prozkoumejte, co vás zajímá! Pokud s umělou inteligencí, strojovým učením a programováním začínáte, doporučujeme začít kapitolou Základy a příručkou Návody. Pro ty, kteří jsou s těmito koncepty již obeznámeni, je sekce Středně pokročilí skvělým místem, kde se můžete ponořit a rozšířit své znalosti.

Systém hodnocení článků

Zavedli jsme systém hodnocení článků na základě jejich obtížnosti a rozsahu potřebných znalostí programování:

🟢 Pro začátečníky; není třeba programovat

🟡 Snadné; jsou nutné základní znalosti programování, ale žádné hluboké znalosti

🔴 Středně náročné; vyžadují se programátorské dovednosti a určité znalosti v dané oblasti (např. výpočet logaritmických pravděpodobností).

🟣 Pokročilý; jsou nutné odborné znalosti programování a hluboké znalosti domény (např. techniky reinforcement learning).

Vezměte prosím na vědomí, že i u článků 🔴 a 🟣 můžete obecně pochopit obsah bez předchozích znalostí v oboru, i když mohou být užitečné pro implementaci.

Kapitoly

Níže je uveden stručný přehled jednotlivých kapitol:

Základy: Úvod do prompt inženýrství a základních technik.

Základní použití: Jednoduché praktické aplikace prompt inženýrství.

Středně pokročilý: Techniky PE založené na výzkumu se střední složitostí.

Aplikovaný prompting: Komplexní postupy PE, na kterých se podílejí členové komunity.

Pokročilé aplikace: Výkonné a složitější aplikace prompt inženýrství.

Spolehlivost: Zvyšování spolehlivosti velkých jazykových modelů (LLM).

Prompting obrázků: Prompt engineering pro modely převodu textu na obraz, jako je DALLE a Stable Diffusion.

Prompt Hacking: Hackování, ale pro prompting.

Tooling: Přehled různých nástrojů a IDE pro prompt engineering.

Ladění promptů: Zdokonalování promptů pomocí technik založených na gradientu.

Různé: Sbírka dalších témat a technik souvisejících s tvorbou promptů.

Zpětná vazba

Plánujeme český online kurz a workshopy, které jsou více konkrétní a aplikovatelné.

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo návrhy, pokud se chcete zapojit do e-výuky, můžete napsat nám e-mail na adresu hello@shh.agency.